ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


24 มกราคม
     - งานทักษิณานุประทาน อดีตเจ้าอาวาสวัดบางเตย

7 มีนาคม เทศกาลวันมาฆบูชา มีกิจกรรมดังนี้
     - บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม
     - ตักบาตรอาหารสด
     - ฟังธรรมเทศนา
     - เวียนเทียน 

มีนาคม ถึง เมษายน 
     - บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

13 - 14 เมษายน
     - เทศกาลวันสงกรานต์ 

4 มิถุนายน เทศกาลวันวิสาขบูชา มีกิจกรรมดังนี้
     - บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม
     - ตักบาตรอาหารสด
     - ฟังธรรมเทศนา
     - เวียนเทียน

2 - 3 สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา , วันเข้าพรรษา มีกิจกรรมดังนี้
     - บวชเนกขัมมะฯ
     - ฟังธรรมเทศนา
     - หล่อเทียนจำนำพรรษา

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ มีกิจกรรมดังนี้
     - บวชเนกขัมมะฯ , - ถวายพระพร

30 ตุลาคม 
     - เทศกาลออกพรรษา

31 ตุลาคม
     - ตักบาตรเทโวโรหณะ

4 พฤศจิกายน
     - ทอดกฐิน

28 พฤศจิกายน
     - เทศกาลวันลอยกระทง (งด)

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ มีกิจกรรมดังนี้
     - บวชเนกขัมมะฯ
     - ถวายพระพร

31 ธันวาคม
     - ฟังธรรมปฏิบัติธรรมรับปีใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น